top of page

Wrijving op de werkvloer #3: De rationele collega versus de naar-harmonie-zoekende collega


Om het beste uit jezelf en je collega’s te halen, vertel ik in een serie blogs de meest voorkomende verschillen tussen mensen en hoe je daar gebruik van kunt maken.

Dat we allemaal op een andere manier in elkaar zitten, dat weten we vaak wel. Maar wat die verschillen nu precies inhouden en hoe dat uitwerkt op de werkvloer, dat is best lastig te begrijpen.


De Myers-Briggs type indicator werkt hierin verhelderend. De Myers Briggs type indicator is een model dat 16 persoonlijkheidstypes van elkaar onderscheidt. Aan de hand van jouw natuurlijke voorkeuren op een viertal dimensies, kies je zelf jouw best passende persoonlijkheidstype. De uitkomst laat zien waar je jouw energie op richt, de manier waarop je informatie tot je neemt, hoe je beslissingen neemt en hoe je de wereld betreedt.


In deze blog: hoe neem je beslissingen?De rationele collega versus de naar harmonie zoekende collega:

De rationele collega Koen: mijn collega Sanne is behulpzaam en verplaatst zich in andere collega’s. Daardoor ziet zij wel eens wat door de vingers. Ik vind dat niet kunnen.

De naar harmonie zoekende collega Sanne: mijn collega Koen is van de regeltjes. Ik snap dat wel, maar soms moet je iets ook van de menselijke kant kunnen bekijken.

Wat is het verschil tussen die twee?


Volgens het MBTI model zijn er twee voorkeuren als het gaat om hoe je beslissingen neemt, te weten:


  • De voorkeur voor Thinking of de voorkeur voor Feeling


Wat houdt dat in?


Heb je een voorkeur voor Thinking dan maak je gebruik van logisch beredeneren. Je analyseert oorzaak en gevolg en zoekt naar de objectieve waarheid. Je weegt onpersoonlijke criteria mee.


Heb je een voorkeur voor Feeling dan maak je eerder gebruik van jouw persoonlijke waarden. Je begrijpt andermans standpunten, zoekt naar harmonie en weegt persoonlijke omstandigheden mee.


Laten we eens wat dieper op de verschillen tussen die twee in gaan.


Rationele collega Koen

Collega Koen heeft binnen de MBTI een voorkeur voor Thinking. Als er beslissingen moeten worden genomen zal Koen zijn eigen gevoelens opzij zetten. Om een objectief oordeel te vormen zal Koen uit de situatie stappen en er vanaf een afstand naar kijken. Regels zijn voor Koen ook een manier om objectief tot een besluit te komen.

Wanneer er een probleem is, zal Koen’s manier van helpen gericht zijn op het proberen op te lossen van het probleem. Hij zal naar de praktische kanten kijken en een logische analyse van de situatie maken.

Koen kan best kritisch overkomen. Hij zal feedback geven om het resultaat te verbeteren en kan vrij direct zijn in zijn communicatie. Zijn uitdaging is om ook bewust positieve feedback in te bouwen.


De naar harmonie zoekende collega Sanne

Collega Sanne heeft binnen de MBTI een voorkeur voor Feeling. Bij het nemen van beslissingen maakt zij gebruik van haar eigen persoonlijke waarden. Sanne snapt andermans standpunten en zoekt naar harmonie. Zij gebruikt daarbij empathie om verbinding te maken met het gevoel van mensen.

Wanneer er een probleem is zal Sanne iemand graag steunen door behulpzaam en empathisch te zijn. Zij zal eerst kijken naar hoe mensen zich voelen.

Sanne zal feedback geven om de persoon te helpen. Zij kijkt daarom als eerste naar de goede punten en is geneigd om complimenten te geven. De uitdaging van Sanne is dat zij ook minder goede punten moet durven aan te kaarten.


Eigen kwaliteiten

Mensen met een voorkeur voor Thinking zoeken naar de logische conclusie. Hun hoofd leidt als het ware hun hart. Mensen met een voorkeur voor Feeling zoeken naar de beste beslissing voor alle betrokkenen. Hun hart leidt hun hoofd.

Sommige situaties hebben het nodig dat je objectief blijft kijken en in sommige situaties is het prettig dat er een goede harmonie is.

Beide type mensen hebben hun unieke kwaliteiten. En beide type mensen hebben hun ontwikkelpunten.

Overigens hebben mensen met een voorkeur voor Thinking ook gevoelens en gebruiken mensen met een voorkeur voor Feeling ook logica. Hun natuurlijk voorkeur geeft ze echter de meeste energie en gaat ze het gemakkelijkste af.

Het is fijn te weten dat er een wezenlijk verschil is tussen die voorkeuren. Het inzichtelijk krijgen van elkaars voorkeuren zorgt ervoor dat collega’s elkaar snappen en managers begrijpen wat de medewerkers nodig hebben om goed te kunnen werken.


Irritaties van de verschillende types

Laten we nog even teruggaan naar Koen (voorkeur voor Thinking) en Sanne (voorkeur voor Feeling).

Sanne is zo’n gevoelsmens, dat ze geraakt kan worden door de zakelijke en directe feedback van Koen. Ze ervaart de feedback snel als kritiek en neemt het persoonlijk op.

Koen daarentegen geeft voor zijn gevoel feedback om het resultaat te verbeteren. Het is zeker niet zijn bedoeling om Sanne persoonlijk te raken. Hij snapt niet dat ze van streek raakt.

Sanne vindt het fijn om waardering te krijgen voor haar persoonlijke inbreng en ze wil zich gewaardeerd voelen tijdens een project. Terwijl Koen daarentegen pas erkenning wil aan het einde van een project, of wanneer hij een bijzonder resultaat heeft behaald.

Beiden zitten dus op een heel andere golflengte als het gaat om verschillende zaken. Als je die verschillen snapt, dan komt er juist ruime voor een goede samenwerking.


Enkele tips

  • Mensen met een voorkeur voor thinking zijn geneigd kritiek te geven. Herken je jezelf daarin? Let er dan op om ook positieve feedback te geven.

  • Mensen met een voorkeur voor Feeling kunnen persoonlijk geraakt worden door kritiek. Als ze geraakt zijn, dan hebben ze tijd nodig om van dat nare gevoel af te komen. Het is fijn om daar rekening mee te houden.

  • Beide collega’s zijn behulpzaam. Koen zal zich eerder richten op praktische zaken, Sanne zal zich eerder richten op hoe mensen zich voelen. Koen geeft overigens net zoveel om mensen en Sanne kan ook praktisch zijn. Ze hebben echter wel een natuurlijke voorkeur in de stijl van helpen.

  • Beide collega’s hebben hun eigen manier van eerlijk naar situaties kijken. Voor Koen is eerlijk dat iedereen hetzelfde wordt behandeld (volgens de regels). Voor Sanne is het eerlijk om iedereen als een individu te behandelen. Wat voor de één fijn is, hoeft voor de ander niet te werken. Het zal van de situatie afhangen welke stijl het beste werkt. Maar belangrijk is het sowieso dat beide collega’s snappen welke motivatie erachter hun manier van denken zit.


Tot slot

Ben je manager of leidinggevende? Wees je ervan bewust dat ook jij een persoonlijke voorkeur hebt. Jouw voorkeur hoeft niet de voorkeur van je medewerkers te zijn. Dat betekent dat je in de aansturing van je teams ook rekening moet houden met de verschillen, zodat iedereen in zijn flow blijft.

Nieuwsgierig geworden over de dynamiek in jouw team of de verschillen tussen jou en je collega’s? Lees hier hoe ik teams hierin begeleid.


15 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page