top of page

About Me.

Privacy en Disclaimer

MetHarriëtte, gevestigd aan de Noordernesse 13 te Mijnsheerenland, neemt jouw privacy serieus en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Https://www.metharriette.nl

Adres: Noordernesse 13, 3271 CB Mijnsheerenland 

Harriëtte van Rijssel is de Functionaris Gegevensbescherming van MetHarriette, zij is te bereiken via contact@metharriette.nl, tel.nr. 06-415 89 082.

Persoonsgegevens die ik verwerk

MetHarriëtte verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op m’n website

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer (wanneer je online aankopen doet).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met contact@metharriette.nl dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

MetHarriëtte verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling 

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailings per post

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– MetHarriëtte analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

– MetHarriëtte volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

– MetHarriëtte verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig heb voor m’n belastingaangifte. 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

MetHarriëtte bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bewaartermijn voor bezoekers van deze website:

– Internetbrowser en apparaat type > Bewaartermijn > 2 jaar na laatste bezoek > Reden > verbeteren van website.

– Locatiegegevens > Bewaartermijn > 2 jaar na laatste bezoek > Reden > verbeteren van website.

– IP-adres > Bewaartermijn > 2 jaar na laatste bezoek > Reden > verbeteren van website.

Bewaartermijn voor relaties die op onze mailinglijst staan:
– Voornaam en mailadres > Totdat relatie zich afmeldt van mailinglijst > Reden: Communicatie over activiteiten voor onbepaalde tijd.

Bewaartermijn voor personen die een contactformulier invullen:
– Voornaam > Bewaartermijn > tot 1 jaar na aanvraag > Reden: Communicatie over het aanbod van MetHarriëtte.

– Achternaam > Bewaartermijn > tot 1 jaar na aanvraag > Reden: Communicatie over het aanbod van MetHarriëtte.

– Telefoonnummer > Bewaartermijn > tot 1 jaar na aanvraag > Reden: Communicatie over het aanbod van MetHarriëtte.

– Email adres > Bewaartermijn > tot 1 jaar na aanvraag > Reden: Communicatie over het aanbod van MetHarriëtte.

– Skype-adres > Bewaartermijn > tot 1 jaar na aanvraag > Reden: Communicatie over het aanbod van MetHarriëtte.

 voor persoonsgegevens van klanten:

– Voor- en achternaam > Bewaartermijn > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over activiteiten van MetHarriëtte.

– Geslacht > Bewaartermijn > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden:
Communicatie over activiteiten van MetHarriëtte.

– Geboortedatum > Bewaartermijn > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over activiteiten van MetHarriëtte.

– Geboorteplaats > Bewaartermijn > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over activiteiten van MetHarriëtte.

– Adresgegevens > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over activiteiten van MetHarriëtte.

– Telefoonnummer > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over activiteiten van MetHarriëtte.

– E-mailadres > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over activiteiten van MetHarriëtte.

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over activiteiten van MetHarriëtte.

– Locatiegegevens > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over activiteiten van MetHarriëtte.

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Communicatie over activiteiten van MetHarriëtte.

– Bankrekeningnummer > tot 5 jaar na laatst geboden dienstverlening > Reden: Communicatie over activiteiten van MetHarriëtte.

Delen van persoonsgegevens met derden

MetHarriëtte verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MetHarriëtte blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

MetHarriëtte gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. MetHarriëtte gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content kan aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MetHarriëtte en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@metharriette.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

MetHarriëtte wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

MetHarriëtte neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@metharriette.nl

Disclaimer: Informatie op MetHarriëtte

MetHarriëtte kan niet garanderen dat de informatie op deze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kun je aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn is MetHarriëtte aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op alle gebruikte beelden en teksten op deze site is het Nederlandse auteursrecht van toepassing. Wil je iets gebruiken vraag dan altijd toestemming.

Mocht je informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan onverhoopt het copyright bij jou ligt, meld dit dan via contact@metharriette.nl.

Indien je informatie tegenkomt die in jouw ogen niet goed, volledig of actueel is, kun je contact opnemen via contact@metharriette.nl. MetHarriëtte stelt feedback altijd op prijs. Door jouw bijdrage kan deze site worden verbeterd!

Call 

123-456-7890 

Email 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page